برگزاری کلاس (پرسش و پاسخ ) بورس در مرکز توانمند سازی نور 🌹
چهارشنبه ۹۹/۵/۲۹
زمان : ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
تعداد :۸ نفر
مربی : آقای عبدالصمدی

باشد که بتوانیم با امید به خداوند و همیاری دوستان نیکوکارگامی موثر در این راه برداریم
❤️مهربانی هزینه ای ندارد ما میخواهیم جهانی شود❤️

🌹لازم بذکر است کلاسها با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل بهداشتی برگزار شد