برگزاری کلاسهای آموزشی صنایع دستی در مرکز توانمندسازی نور🌹
سه شنبه ۹۹/۵/۲۸
زمان : ۱۰:۳۰الی۱۶:۰۰
رشته های آموزشی : رزین ،مینا کاری،کاشی شکسته ،نقطه کوبی
مربی : سرکار خانم افتخار
نفرات : ۱۳ خانم ۱۵ الی ۴۵ ساله
کلاسها در سه نوبت ودر سه رشته برگزار شد

عزیزان پس از گذراندن دو جلسه آموزشی و یک جلسه رفع اشکال
وکسب رضایت استاندارهای مربی به امید خدا مشغول بکار می شوند .

باشد که بتوانیم با امید به خداوند و همیاری دوستان نیکوکارگامی موثر در این راه برداریم
❤️مهربانی هزینه ای ندارد ما میخواهیم جهانی شود